Константин Великий в болгарской легендарно-летописной и фольклорной традиции Основываясь на распространенных в средневековой Болгарии неофициальных („апо- крифных”) летописно-апокалиптических сочинений и на некоторых особенностях фоль- клорного обычая, известного как „нестинарство”, автор выявляет на уровне „низовой” культуры одну нетипичную интерпретацию образа Константина Великого, в рамках кото- рой он является не только символом христианской власти, но и символом братских отно- шений болгар и греков.

Konstantyn Wielki w bułgarskiej tradycji legendarno-kronikarskiej i folklorystycznej W oparciu o rozpowszechnione w średniowiecznej Bułgarii nieoficjalne („apokryficzne”) utwory kronikarsko-apokaliptyczne, a także o niektóre cechy obrzędu folklorystycznego, znanego jako nestinarstvo, autor ukazuje na poziomie „niskiej kultury” dość nietypową interpretację obrazu cesarza Konstantyna Wielkiego, w ramach której jest on nie tylko symbolem chrześcijańskiego władcy, lecz również symbolem braterskich związków Bułgarów i Greków.

Stantchev, K.S. (2014). Konstantin Velikij v bolgarskoj legendarno-letopisnoj i fol'klornoj tradicii. In S.B. Dyras M. (a cura di), Symbole władzy – władza symboli (pp. 9-19). Kraków : Wydawnictwo "Scriptum'.

Konstantin Velikij v bolgarskoj legendarno-letopisnoj i fol'klornoj tradicii

STANTCHEV, Krassimir Stefanov
2014-01-01

Abstract

Konstantyn Wielki w bułgarskiej tradycji legendarno-kronikarskiej i folklorystycznej W oparciu o rozpowszechnione w średniowiecznej Bułgarii nieoficjalne („apokryficzne”) utwory kronikarsko-apokaliptyczne, a także o niektóre cechy obrzędu folklorystycznego, znanego jako nestinarstvo, autor ukazuje na poziomie „niskiej kultury” dość nietypową interpretację obrazu cesarza Konstantyna Wielkiego, w ramach której jest on nie tylko symbolem chrześcijańskiego władcy, lecz również symbolem braterskich związków Bułgarów i Greków.
2014
978-83-64028-62-5
Константин Великий в болгарской легендарно-летописной и фольклорной традиции Основываясь на распространенных в средневековой Болгарии неофициальных („апо- крифных”) летописно-апокалиптических сочинений и на некоторых особенностях фоль- клорного обычая, известного как „нестинарство”, автор выявляет на уровне „низовой” культуры одну нетипичную интерпретацию образа Константина Великого, в рамках кото- рой он является не только символом христианской власти, но и символом братских отно- шений болгар и греков.
Stantchev, K.S. (2014). Konstantin Velikij v bolgarskoj legendarno-letopisnoj i fol'klornoj tradicii. In S.B. Dyras M. (a cura di), Symbole władzy – władza symboli (pp. 9-19). Kraków : Wydawnictwo "Scriptum'.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/158603
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact