La legge n. 183 del 2010: una proposta interpretativa