Metà fuoco, metà acqua (Yiban shi huoyan, yiban shi haishui)