Yishi de wancheng (仪式的完成); Hudie yu qi (蝴蝶与棋); Tianshi de liangshi (天使的粮食); Zhi (纸); Gaosu tamen, wo cheng baihe qu le (告诉他们,我乘白鹅去了); Juying (巨婴); Shuigui (水鬼).