Fra passato e futuro. Amleto riletto da Akira Kurosawa e Aki Kaurismäki