Religioni e radicalismi violenti, stereotipi e antidoti