Jedan kritički i umjetnički projekt između Italije i Hrvatske: Nove tendencije kroz korespondenciju Vere Horvat Pintarić i Umbra Apollonija