Vera Aleksandrova, Quello che ho vissuto (1917-1921)