Συμβολή στη μελέτη του προϊστορικού τοπίου της Θηρασίας: ο οικισμός της 3ης και πρώιμης 2ης χιλιετίας π.Χ. στη θέση Παναγιά Κοίμηση (Contribution to the study of the prehistoric landscape of Therasia: the settlement of the 3rd and early 2nd millennium BC at the site of Panagia Koimisis)