Ariosto sadico. (Angelica, Alain Robbe-Grillet, Italo Svevo)