Coleoptera, Meloidae. Stenoria (Stenoria) apicalis (Latreille, 1802).