KARL MANNHEIM, LA VITA DELLO SPIRITIO. INTELLETTUALI E ARTISTI