Nota a Corte Giust. UE, 19 novembre 2015, C-325/14, SBS Belgium NV/Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM).