Η αμοιβαιότητα μεταξύ πολιτικής και θρησκείας, σύμφωνα με τον Δάντη