Dins la temàtica del despoblament i la massificació, aquest article proposa una reflexió sobre l’anomenada qüestió de l’interior italià i la seua reactualització. El tema afecta els territoris ara marginats arran del continu procés de despoblament que va començar després de la Segona Guerra Mundial i que s’ha accentuat als darrers anys. Aquesta qüestió és interessant si es considera que l’interior italià constitueix al voltant del 61% del territori nacional i coincideix amb les abruptes i muntanyoses regions dels Alps o dels Apenins i amb altres de relleu més suau totes elles a la península itàlica caracteritzada fonamentalment per les àrees rurals. Aquests territoris pateixen escassesa d’ocupació i d’ús de la terra, i serveis i infraestructures de comunicació inadequats. Però, precisament aquesta condició crítica ha fet que hui en dia aqueixes àrees mantinguen unes qualitats mediambientals i històric-culturals remarcables que no podem trobar als centres urbans, que poden entendre’s com a valors per a ser recuperats partint de la base d’una possible estratègia de desenvolupament. El debat comença des de la hipòtesi que hi ha una estreta relació entre les carreteres i l’ocupació del territori i considera el territori interior del sud d’Etrúria que hi ha dins del perímetre de les àrees interiors italianes. A continuació es proposa una estratègia per reactivar el paisatge que comença per recuperar la xarxa capil·lar de camins i diminuts que el penetren. Aquesta densa xarxa de sendes, en aquest cas, referides a l’antiga via Clòdia, pot ser traçada i interpretada hui com una estructura per travessar i actualitzar les regions marginades.

Within the theme of depopulation and overcrowding, the article proposes a reflection on the so-called 'Inner Areas' Italian question and their re-actualization. The issue concerns the territories now marginalized due to a continuous process of depopulation that began after World War II and has become more acute in recent years. The issue attracts attention since inland areas constitute about 61% of the national territory and coincide with the rugged and mountainous, Apennine and Alpine, and sometimes hilly regions of the peninsula, mainly characterized by rural areas. These territories suffer from reduced employment and land use, inadequate services, and communication infrastructure. But, precisely this critical condition has made today these areas preserve remarkable environmental and historical-cultural qualities, absent or lacking in urban centres, understood as values to recover at the base of a possible development strategy. The discussion starts from the assumption that there is a close relationship between roads and land occupation and considers the territory of Inner Southern Etruria, which falls within the perimeter of the Inner Areas. Then it proposes a strategy for reactivating the landscape that starts by recovering the capillary and minute road network that permeates it. This dense network of travels, in this case, referred to the ancient via Clodia, can be traced and interpreted today as a structure for crossing and actualizing marginalized regions.

Casadei, C. (2022). La qüestió de l’interior italià. El territori interior del sud d’Etrúria al llarg de la via Clòdia. The Inner Areas Italian question. The territory of Southern Inner Etruria along the via Clodia. ANUARI D’ARQUITECTURA I SOCIETAT, 2, 134-166.

La qüestió de l’interior italià. El territori interior del sud d’Etrúria al llarg de la via Clòdia. The Inner Areas Italian question. The territory of Southern Inner Etruria along the via Clodia

Cristina Casadei
2022-01-01

Abstract

Within the theme of depopulation and overcrowding, the article proposes a reflection on the so-called 'Inner Areas' Italian question and their re-actualization. The issue concerns the territories now marginalized due to a continuous process of depopulation that began after World War II and has become more acute in recent years. The issue attracts attention since inland areas constitute about 61% of the national territory and coincide with the rugged and mountainous, Apennine and Alpine, and sometimes hilly regions of the peninsula, mainly characterized by rural areas. These territories suffer from reduced employment and land use, inadequate services, and communication infrastructure. But, precisely this critical condition has made today these areas preserve remarkable environmental and historical-cultural qualities, absent or lacking in urban centres, understood as values to recover at the base of a possible development strategy. The discussion starts from the assumption that there is a close relationship between roads and land occupation and considers the territory of Inner Southern Etruria, which falls within the perimeter of the Inner Areas. Then it proposes a strategy for reactivating the landscape that starts by recovering the capillary and minute road network that permeates it. This dense network of travels, in this case, referred to the ancient via Clodia, can be traced and interpreted today as a structure for crossing and actualizing marginalized regions.
2022
Dins la temàtica del despoblament i la massificació, aquest article proposa una reflexió sobre l’anomenada qüestió de l’interior italià i la seua reactualització. El tema afecta els territoris ara marginats arran del continu procés de despoblament que va començar després de la Segona Guerra Mundial i que s’ha accentuat als darrers anys. Aquesta qüestió és interessant si es considera que l’interior italià constitueix al voltant del 61% del territori nacional i coincideix amb les abruptes i muntanyoses regions dels Alps o dels Apenins i amb altres de relleu més suau totes elles a la península itàlica caracteritzada fonamentalment per les àrees rurals. Aquests territoris pateixen escassesa d’ocupació i d’ús de la terra, i serveis i infraestructures de comunicació inadequats. Però, precisament aquesta condició crítica ha fet que hui en dia aqueixes àrees mantinguen unes qualitats mediambientals i històric-culturals remarcables que no podem trobar als centres urbans, que poden entendre’s com a valors per a ser recuperats partint de la base d’una possible estratègia de desenvolupament. El debat comença des de la hipòtesi que hi ha una estreta relació entre les carreteres i l’ocupació del territori i considera el territori interior del sud d’Etrúria que hi ha dins del perímetre de les àrees interiors italianes. A continuació es proposa una estratègia per reactivar el paisatge que comença per recuperar la xarxa capil·lar de camins i diminuts que el penetren. Aquesta densa xarxa de sendes, en aquest cas, referides a l’antiga via Clòdia, pot ser traçada i interpretada hui com una estructura per travessar i actualitzar les regions marginades.
Casadei, C. (2022). La qüestió de l’interior italià. El territori interior del sud d’Etrúria al llarg de la via Clòdia. The Inner Areas Italian question. The territory of Southern Inner Etruria along the via Clodia. ANUARI D’ARQUITECTURA I SOCIETAT, 2, 134-166.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/429808
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact