Το ερευνητικό πρόγραμμα WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project), που ξεκίνησε το 2019, συνέχισε την ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την ανακατασκευή και μελέτη του αρχαίου τοπίου στη Δυτική Μεγαρίδα. Κατά την περίοδο 2022-2023, πραγματοποιήθηκαν εντατική επιφανειακή έρευνα, αποτυπώσεις και άνοιγμα ανασκαφικών τομών στις περιοχές Βρέστιζα και Χάνι Δερβένι στις πλαγιές των Γερανείων ορέων, μετά από πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή το 2021. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην περιοχή δυτικά της αρχαίας θέσης Ντάμι Μουχλίζι, κοντά στην πόλη των Μεγάρων. Οι απαντήσεις που προσφέρει η αρχαιολογική έρευνα για την διαχρονική εξέλιξη του τοπίου αποδεικνύονται όλο και πιο πλούσιες και ποικίλες, και εδώ γίνεται προσπάθεια συστηματοποίησης των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.

The WeMALP project (Western Megaris Archaeological Landscape Project), started in 2019, has continued its investigations aimed at reconstructing the ancient landscape of Western Megaris. In the period 2022-2023, intensive-systematic archaeological surface surveys, instrumental surveys, and excavation trenches were carried out in the Vrestiza and Chani Derveni areas on the slopes of Mount Geraneia, following a fire that struck the area in 2021. Additionally, surveys were conducted in the area W of the site of Dami Mouchlizi, near the urban centre of Megara. The responses that the terrain offers to the research on the landscape evolution over time are proving increasingly rich and varied, and an attempt is made here to systematize the information gathered so far.

Il progetto WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project), avviato nel 2019, ha proseguito le indagini volte alla ricostruzione dei paesaggi antichi della Megaride Occidentale. Nel periodo 2022-2023 sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensivo-sistematiche di superficie, rilievi strumentali e saggi di scavo nell’area di Vrestiza e di Chani Derveni sulle pendici dei monti Geraneia, a seguito di un incendio che ha colpito la zona nel 2021, e nell’area a ovest del sito di Dami Mouchlizi, in prossimità del centro urbano di Megara. Le risposte che il territorio fornisce alla ricerca delle tracce dell’evoluzione del paesaggio nella diacronia si rivelano sempre più ricche e variegate e si tenta qui di sistematizzare le informazioni raccolte finora.

Farinetti, E., Avgerinou, P. (2023). WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project): the 2022-2023 campaigns. ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE, 101, 809-838.

WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project): the 2022-2023 campaigns

Emeri Farinetti
;
2023-01-01

Abstract

The WeMALP project (Western Megaris Archaeological Landscape Project), started in 2019, has continued its investigations aimed at reconstructing the ancient landscape of Western Megaris. In the period 2022-2023, intensive-systematic archaeological surface surveys, instrumental surveys, and excavation trenches were carried out in the Vrestiza and Chani Derveni areas on the slopes of Mount Geraneia, following a fire that struck the area in 2021. Additionally, surveys were conducted in the area W of the site of Dami Mouchlizi, near the urban centre of Megara. The responses that the terrain offers to the research on the landscape evolution over time are proving increasingly rich and varied, and an attempt is made here to systematize the information gathered so far.
2023
Το ερευνητικό πρόγραμμα WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project), που ξεκίνησε το 2019, συνέχισε την ερευνητική δραστηριότητα με στόχο την ανακατασκευή και μελέτη του αρχαίου τοπίου στη Δυτική Μεγαρίδα. Κατά την περίοδο 2022-2023, πραγματοποιήθηκαν εντατική επιφανειακή έρευνα, αποτυπώσεις και άνοιγμα ανασκαφικών τομών στις περιοχές Βρέστιζα και Χάνι Δερβένι στις πλαγιές των Γερανείων ορέων, μετά από πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή το 2021. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην περιοχή δυτικά της αρχαίας θέσης Ντάμι Μουχλίζι, κοντά στην πόλη των Μεγάρων. Οι απαντήσεις που προσφέρει η αρχαιολογική έρευνα για την διαχρονική εξέλιξη του τοπίου αποδεικνύονται όλο και πιο πλούσιες και ποικίλες, και εδώ γίνεται προσπάθεια συστηματοποίησης των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής.
Il progetto WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project), avviato nel 2019, ha proseguito le indagini volte alla ricostruzione dei paesaggi antichi della Megaride Occidentale. Nel periodo 2022-2023 sono state effettuate ricognizioni archeologiche intensivo-sistematiche di superficie, rilievi strumentali e saggi di scavo nell’area di Vrestiza e di Chani Derveni sulle pendici dei monti Geraneia, a seguito di un incendio che ha colpito la zona nel 2021, e nell’area a ovest del sito di Dami Mouchlizi, in prossimità del centro urbano di Megara. Le risposte che il territorio fornisce alla ricerca delle tracce dell’evoluzione del paesaggio nella diacronia si rivelano sempre più ricche e variegate e si tenta qui di sistematizzare le informazioni raccolte finora.
Farinetti, E., Avgerinou, P. (2023). WeMALP (Western Megaris Archaeological Landscape Project): the 2022-2023 campaigns. ANNUARIO DELLA SCUOLA ARCHEOLOGICA DI ATENE E DELLE MISSIONI ITALIANE IN ORIENTE, 101, 809-838.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/475427
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact