Οι ανθρώπινες δράσεις εγγράφονται στο τοπίο. Διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα σε μία περιοχή στη διάρκεια του χρόνου, με διαφορετικά επίπεδα σχέσης και με μία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ισχυρή σύνδεση με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτή η αμφίδρομη σχέση πρέπει να εξεταστεί μέσω μιας κριτικής καταγραφής και παρουσίασης της αρχαιολογικής μαρτυρίας και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο μιας στρωματογραφίας. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης που ενσωματώνει διαφορετικά στοιχεία και αποσκοπεί σε μία δυναμική αναπαράσταση των ανθρωπογενών και φυσικών στοιχείων του τοπίου και της διατήρησής τους. Ως παράδειγμα παρουσιάζεται ένα ψηφιακό αρχείο χωρικών δεδομένων που στοχεύει στην καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση γεωαρχαιολογικών δεδομένων, ενσωματωμένο σε ένα σύστημα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με εφαρμογή στην πόλη της Ρώμης.

Human activities occur in the landscape. Different kinds of activities can take place in a single place over time with varying levels of association and in lesser or greater correlation with the environmental features in that landscape. This interrelation needs to be examined through a consistent and critical recording and mapping of archaeological evidence and environmental records, stratigraphically interpreted. In this paper, theoretical and methodological guidelines will be outlined for the performing of integrated analyses aiming at a dynamic reconstruction of the human and natural history of landscapes and their preservation. A digital spatial archive dedicated to the recording, management and analysis of geo-archaeological data integrated with a GIS system that was implemented for the city of Rome will be presented as an example.

Farinetti, E. (2015). The potential of GIS-based integrated analyses of environmental and archaeological data for research and archaeological heritage management purposes. The example of the geo-archaeological digital archive of Rome. In Archaeological Research in the Digital Age. Proceedings of the 1st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Rethymno, Crete, 6-8 March 2014. Rethymno : Institute for Mediterranean Studies – Foundation of Research and Technology (IMS-Forth).

The potential of GIS-based integrated analyses of environmental and archaeological data for research and archaeological heritage management purposes. The example of the geo-archaeological digital archive of Rome

Farinetti, Emeri
2015-01-01

Abstract

Human activities occur in the landscape. Different kinds of activities can take place in a single place over time with varying levels of association and in lesser or greater correlation with the environmental features in that landscape. This interrelation needs to be examined through a consistent and critical recording and mapping of archaeological evidence and environmental records, stratigraphically interpreted. In this paper, theoretical and methodological guidelines will be outlined for the performing of integrated analyses aiming at a dynamic reconstruction of the human and natural history of landscapes and their preservation. A digital spatial archive dedicated to the recording, management and analysis of geo-archaeological data integrated with a GIS system that was implemented for the city of Rome will be presented as an example.
2015
9786188178007
Οι ανθρώπινες δράσεις εγγράφονται στο τοπίο. Διαφορετικά είδη δραστηριοτήτων λαμβάνουν χώρα σε μία περιοχή στη διάρκεια του χρόνου, με διαφορετικά επίπεδα σχέσης και με μία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ισχυρή σύνδεση με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Αυτή η αμφίδρομη σχέση πρέπει να εξεταστεί μέσω μιας κριτικής καταγραφής και παρουσίασης της αρχαιολογικής μαρτυρίας και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο μιας στρωματογραφίας. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης που ενσωματώνει διαφορετικά στοιχεία και αποσκοπεί σε μία δυναμική αναπαράσταση των ανθρωπογενών και φυσικών στοιχείων του τοπίου και της διατήρησής τους. Ως παράδειγμα παρουσιάζεται ένα ψηφιακό αρχείο χωρικών δεδομένων που στοχεύει στην καταγραφή, διαχείριση και ανάλυση γεωαρχαιολογικών δεδομένων, ενσωματωμένο σε ένα σύστημα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) με εφαρμογή στην πόλη της Ρώμης.
Farinetti, E. (2015). The potential of GIS-based integrated analyses of environmental and archaeological data for research and archaeological heritage management purposes. The example of the geo-archaeological digital archive of Rome. In Archaeological Research in the Digital Age. Proceedings of the 1st Conference on Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology Greek Chapter (CAA-GR) Rethymno, Crete, 6-8 March 2014. Rethymno : Institute for Mediterranean Studies – Foundation of Research and Technology (IMS-Forth).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11590/318339
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact